KONDORFLEX V-4

 • në sipas me EN 13707, EN 13969
 • masë: >3.8 kg/m2
 • fleksibilitet në: -20°C / 100°C
 • thyer forca gjatësore / tërthor: >300 N / >200 N
 • zgjatim në pushim: >2 %
 • rulon: 10 m2
  Hetim (Order)
  6 + 6 =
  Anti Spam Mbrojtja