KONDORFLEX V-4

 • во согласност со EN 13707, EN 13969
 • маса: >3.8 kg/m2
 • флексибилност до: -20°C / 100°C
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: >300 N / >200 N
 • издолжување до кинење: >2 %
 • ролна: 10 m2
  Прашање (Нарачка)
  1 + 15 =
  Анти спам заштита