KONDOR P-4

Пластомерна битуменска лента со полиестерски филц

 • во согласност со U.M.234, EN 13969, тип T и EN 13707
 • маса: >3.8 kg/m2
 • флексибилност до: -5°C / 120°C
 • сила на кинење, надолжнo / попречно: 550 N / 350 N
 • издолжување до кинење: >30 %
 • ролна: 10 m2
 • палета: 25 ролни
  Прашање (Нарачка)
  7 + 0 =
  Анти спам заштита