ПОЛИАЗБИТОЛ

  • тестирање во согласност со U.M3.240
  • отпорност на температура од -25 ° C до 120 ° C
  • пакување: во метални канти од 5 kg и 22 kg
    Прашање (Нарачка)
    2 + 2 =
    Анти спам заштита