Прозорски профили - FO

  • Наменети се пред се за изведба на украсни оквири околу прозорци за горни и вертикални страници. До колку се бара поголема ширина на профилот лесно може да се изработи таков профил со барана димензија. или со употреба на два профила

 

Прашање (Нарачка)
9 + 3 =
Анти спам заштита