ФРАГМАТ XPS 300 NL

- димензија на плочи (mm)
1265×615
- нето површина (m2)
0,75
 
Прашање (Нарачка)

Со поднесување на оваа форма, Вие се согласувате со Политика за приватност.