ФРАГМАТ EPS 17F

Плочите Фрагмат по правило се со бела боја, без мирис и не содржат штетни состојки по здравје
- густина g/m3
17
- топлотна проводливост (λD) W/mK
0.035
- напрегање на затегнување kPa
200
- напрегање на притисок при 10% деформација kPa
100
- големина на плочки
100cm × 50cm
- дебелина на плочи
1cm - 20cm
- стандард
EN 13163
- реакција на оган
EN 13501-1 (класа Е)
Истите не содржат фреон (CFC free).
Се употребуваат како топлотна изолација во системи за фасади
 
Прашање (Нарачка)

Со поднесување на оваа форма, Вие се согласувате со Политика за приватност.