ФРАГМАТ EPS 200

Плочите Фрагмат по правило се со бела боја, без мирис и не содржат штетни состојки по здравје
- густина g/m3
30
- топлотна проводливост (λD) W/mK
0.031
- напрегање на затегнување kPa
 
- напрегање на притисок при 10% деформација kPa
235
- големина на плочки
100cm × 50cm
- дебелина на плочи
1cm - 20cm
- стандард
EN 13163
- реакција на оган
EN 13501-1 (класа Е)
Истите не содржат фреон (CFC free).
Се употребуваат како топлотна изолација во градежништво, особено за изолација на подови со големо оптоварување
Прашање (Нарачка)

Со поднесување на оваа форма, Вие се согласувате со Политика за приватност.