DRVOLIT AKUSTIK

- дебелина на плочи
2,5 cm, 3,5 cm, 5 cm
- големина на плочи100 × 60 cm
- топлотна проводливост (λD) W/mK
0,074
 
Прашање (Нарачка)

Со поднесување на оваа форма, Вие се согласувате со Политика за приватност.