DRVOTERM DTO 3

- дебелина на плочи5 cm - 20 cm
- големина на плочи
100 × 60 cm
- топлотна проводливост (λD) W/mK
0,040
 
Прашање (Нарачка)

Со поднесување на оваа форма, Вие се согласувате со Политика за приватност.