DRVOLIT D

- дебелина на плочи
1,5 cm - 10 cm
- големина на плочи200 × 60 cm
- топлотна проводливост (λD) W/mK
0,074
 
Прашање (Нарачка)

Со поднесување на оваа форма, Вие се согласувате со Политика за приватност.