TER PAPIR

Битуменизиран кровен картон

  • во согласност со U.M.220 и EN 13859-1, тип W1
  • маса: >1,2 kg/m2
  • флексибилност до: -0°C / 70°C
  • сила на кинење, надолжнo / попречно: >250 N / >150 N
  • издолжување до кинење: >1 %
  • ролна: 10 m2
  • палета: 56 ролни
    Прашање (Нарачка)