RUFLEX AL-25

Еластомерна битуменска трака со стаклен воал и АЛ фолија

  • во согласност со U.M.227 и EN 13859-1, тип W1
  • маса: >0,75 kg/m2
  • флексибилност до: -25ºС / 90ºС
  • сила на кинење, надолжнo / попречно: >400 N / >300 N
  • издолжување до кинење: >3 %
  • ролна: 25 m2
  • палета: 25 ролни
    Прашање (Нарачка)