ТЕРМОБИТ

  • Битуменска маса со оксидиран битумен и специјални полнила
  • Во согласност со спецификација на производителот
  • Температура на отпор ≥100 ° C
  • Пакување: метална / картонска канта од 20 kg
    Прашање (Нарачка)

    Со поднесување на оваа форма, Вие се согласувате со Политика за приватност.