БИТУМЕНСКА МАСА – MTH

Битуменска маса со оксидиран битумен и полнење

  • во согласност со U. M3.244
  • термичка стабилност на температура од 4 ° C до 45 ° C
  • Пакување: метална / картонска канта од 27 kg
    Прашање (Нарачка)

    Со поднесување на оваа форма, Вие се согласувате со Политика за приватност.