БИТУМЕНСКА МАСА – MBH

Битуменска маса со оксидиран битумен без полначи

  • во согласност со U. M3.244
  • флексибилност до: 0°C / 70°C
  • пакување: метална / картонска канта од 22 kg
    Прашање (Нарачка)

    Со поднесување на оваа форма, Вие се согласувате со Политика за приватност.