ЕКО БИТУЛИТ

  • Еластомер битуменски премаз на база на вода
  • Претходни слој со битуменски ленти
  • Во согласност со EN 13808
  • Отпорност на температура од -5 ° C до 70 ° C
  • Пакување: во пластични канти од 4.5 kg и 9 kg
    Прашање (Нарачка)