Прозорски профили - FO

  • Наменети се пред се за изведба на украсни оквири околу прозорци за горни и вертикални страници. До колку се бара поголема ширина на профилот лесно може да се изработи таков профил со барана димензија. или со употреба на два профила

 

Прашање (Нарачка)

Со поднесување на оваа форма, Вие се согласувате со Политика за приватност.